Zonnepanelen subsidie

Home > Zonnepanelen subsidie

Zonnepanelen subsidie

Zonnepanelen subsidie

Wanneer u een zonnepanelen systeem wilt aanschaffen, dan wilt u daar zo min mogelijk aan uitgeven. Tot enkele jaren geleden was er sprake van een landelijke subsidie, deze subsidie bestaat vandaag de dag niet meer. Wat zijn voor u als aspirant koper dan de mogelijkheden om voordeel te behalen bij het kopen van zonnepanelen? Het terugvragen van de BTW is een mogelijkheid en deze mogelijkheid is beter dan de oude subsidie. Om u meer inzicht te geven hebben wij alles op een rijtje gezet.

Kostprijs zonnepanelen in 2017 en 2018

Voordat we gaan kijken naar eventuele teruggaven en subsidies is het verstandig eerst te kijken naar de kostprijs van een systeem met zonnepanelen. Daarom hebben wij alvast enkele systemen naast elkaar gezet, gebaseerd op het aantal personen in een huishouden. Zo krijgt u enig inzicht in de prijzen welke gepaard gaan bij het inzetten van een dergelijk systeem.

 • Bij een huishouden voor 1 persoon dient u rekening te houden met het installeren van 8 panelen. Deze panelen kosten u tussen de euro 3400 en de euro 4100. Uw totale besparing zal euro 410 op jaarbasis bedragen.
 • Bij een huishouden voor 2 personen heeft u ongeveer 13 zonnepanelen nodig. De aanschaf en installatie van deze panelen kosten u ongeveer euro 5200 a euro 6300. U besparing zal ongeveer euro 680 per jaar bedragen.
 • Bij een huishouden voor 4 personen dient u rekening te houden met 18 zonnepanelen. De installatie en de aanschaf zullen u tussen de euro 6400 en euro 7700 kosten. De besparing per jaar zal ongeveer euro 930 bedragen.
 • Bij een huishouden voor 6 personen kunt u uit met om en nabij 21 panelen. De aanschaf en installatie van deze 21 zonnepanelen kosten u tussen de euro 7300 en de euro 8800. Uw besparing zal ongeveer euro 1110 bedragen op jaarbasis.

Het spreekt voor zich dat bovenstaande slechts een indicatie is. U hoeft er namelijk niet voor te kiezen om uw complete energieverbruik af te dekken met een zonnepaneel systeem. U kunt er rook voor kiezen om slechts een deel van de energie af te dekken met zonnepanelen. In dat geval vallen de kosten stukken lager uit, terwijl u wel kunt genieten van alle voordelen die zonnepanelen bieden. Daarbij is wel gezegd dat hoe meer panelen u koopt, hoe goedkoper de aanschaf en installatie wordt.

Zonnepanelen subsidie tot 2015

Tot 2012 was subsidie op zonnepanelen zeer populair. Op 1 oktober 2012 was er in totaal nog maar euro 7.000.000 breschikbaar uit de totale subsidiepot van 21.000.000. Ook tijdens een nieuwe ronde met subsidies bleek dat zonnepanelen ongekend populair te zijn. Zo was de subsidiepot in 2013 al na 6 maanden opgedroogd. In het verleden (2012 en 2013) konden kopers van zonnepanelen een beroep doen op de landelijke subsidieregeling zonnepanelen. Deze subsidie voorzag in het terugbetalen van een bedrag groot euro 650. Op het moment dat deze subsidieregeling het licht zag kozen veel huishoudens ervoor hiervan gebruik te maken. De Nederlandse overheid heeft uiteindelijk een slordige 50 miljoen euro aan subsidies uitbetaald.

50 miljoen euro lijkt veel, verhoudingsgewijs valt dat reuze mee. In de ogen van de overheid kostte het echter teveel, waardoor men er al snel voor koos om deze landelijke subsidie af te schaffen. Dit betekent echter niet dat u anno 2017 / 2018 geen aanspraak meer kunt maken op subsidies of andere financiele tegemoetkomingen.

De opbouw van de SDE-regeling (t/m 2011)

Tot 2009 bedroeg de subsidie op door zonnepanelen geproduceerde energie euro 0,33 per kWh. Dit bedrag kwam tot stand door de gemiddelde energieprijs a euro 0,202 per kWh af te trekken van het toenmalige plafond a euro 0,526. Gedurende deze jaren werd het subsidie bedrag elk jaar bijgesteld, wat in 2010 resulteerde in een lichte daling. Voor 2010 werd het basisbedrag verlaagd naar euro 0,474 per geproduceerde kWh. Deze afbouw in subsidie is vooral te wijten aan het feit dat zonnepanelen steeds goedkoper worden. Op deze manier was de overheid in staat meerdere projecten financieel te ondersteunen. De toenmalige subsidiepot was goed voor de sponsoring van 26 MW aan kleinschalige projecten. Voor een gemiddeld huishouden betekende dit dat er gedurende 15 jaar lang een subsidiebedrag a euro 0,244 per geproduceerde kWh beschikbaar werd gesteld. Voor grotere systemen van 15 Wp tot 100 kWp is eveneens een bedrag opzij gezet voor ongeveer 11MW, wat resulteert in een subsidiebedrag van euro 0,25 per geproduceerde kWh.

Salderingsregeling in 2017

Wanneer u teveel zonnepanelen heeft en dus meer energie opwekt dan dat u feitelijk gebruikt, kunt u deze energie leveren aan het stroomnet. Dit houdt in dat u de eerste 3000 kWh die u aan het stroomnet levert, mag verrekenen met de stroom die u van uw energieleverancier koopt. In praktische bewoordingen houdt dit in dat wanneer u meer energie opwekt dan dat u gebruikt, uw meter zal teruglopen. Hiervoor heeft u wel een geschikte ferrarismeter zonder terugloopblokkering nodig. Wanneer uw systeem hier niet van is voorzien dan bent u een dief van uw eigen portomonnee. Daarom is het verstandig te informeren bij een installateur alvorens over te gaan tot het aanschaffen van een zonnepaneelsysteem. Wanneer u deze wel heeft en uw energieleverancier wil uw meter vervangen, geef dan aan dat u zonnepanelen heeft en dat u de huidige meter wenst te behouden. Wanneer uw meter aan het einde is van zijn levensduur, vraag dan de energieleverancier om een meter met ferrarismeter te leveren, uiteraard ook zonder terugloopblokkering.

Teruggave BTW op zonnepanelen (2017 & 2018)

U zult bij het vergelijken van de offertes er snel achterkomen dat er 21% BTW wordt gerekend over de installatie en de aanschaf van uw zonnepanelen. Om de kostprijs van zo een systeem te drukken biedt de overheid de mogelijkheid om de BTW op de aanschaf en installatie terug te vorderen. In dat geval dient u een BTW-aangifte in te dienen. Zodra u overgaat tot de aanschaf en installatie van zonnepanelen wordt u door de overheid gezien als ondernemer. Op deze manier kunt u een flink deel van de totale kosten terugvorderen. Bij de oude regeling ontving u maximaal euro 650 (15% van de totale kosten) terug. Wanneer u nu een systeem koopt a euro 8000 dan kunt u dus (euro 8000 / 121 x 21) +/- euro 1400 terugvragen middels een BTW-aangifte. Dit is dus veel beter dan de oude regeling, bovendien zit er geen plafond aan het voordeel over de aanschaf en aanleg van uw systeem.

Subsidies op zonnepanelen in de toekomst

Vandaag de dag kunt u nog een flink voordeel trekken uit de aanschaf van een zonnepanelenssysteem. veel mensen vragen zich echter af hoe lang men nog voordeel kan genieten op deze (hoge) kosten. Dat weet niemand, wel is echter duidelijk dat de globale doelstelling is dat in 2023 een groot deel van Nederland op groene energie dient te draaien. De totale energieproductie van particulieren dient bovendien nog omhoog geschroefd te worden om de gestelde quota te halen. Het heeft er dus alle schijn van dat de overheid tot tenminste 2023 mensen financieel tegemoet zal komen bij het investeren in zonnepanelen. Voor zowel de overheid als consument lijkt de BTW teruggave nog steeds de meest interessante keuze. Daarom lijkt de kans groot dat u ook de aankomend jaren nog aanspraak kunt maken op het terugvorderen van de 21 BTW over de installatie en aanschaf van uw zonnepanelensysteem.

Lokale zonnepanelen subsidies

De landelijke subsidie is verdwenen, en alhoewel dat helemaal niet slecht is (u ontvangt immers de BTW terug), heeft dit wel een impact gehad op de populariteit van zonnepanelen. Zelfs zonder subsidie is een dergelijke investering rendabel. Veel mensen beschikken echter niet over de mogelijkheden om een dergelijke dure aankoop te financieren. Wat de meeste mensen echter niet weten is dat alhoewel de landelijke subsidie is verdwenen en men de BTW mag terugvorderen, men alsnog vaak bij hun eigen gemeente kunnen aankloppen voor subsidies.

Nu de overheid het verstrekken van subsidies heeft uitbesteed aan steden en gemeenten zijn er wel wat veranderingen teweeggebracht. Zo verschilt niet alleen het uit te keren bedrag, ook de aanvraagprocedure verschilt per stad of gemeente. Daar waar je vroeger de papiermolen in moest gaan, is het tegenwoordig vaak niet meer het geval. Het simpelweg online aanvragen van subsidies is vaak al voldoende om deze toegekend te krijgen.

Oude lokale subsidies

Naast de al genoemde SDE-regeling zijn er ook in veel gemeenten lokale regelingen. Deze regelingen kun je bovenop de SDE-regeling aanvragen. In de meeste gevallen is het aan te raden uw installateur op de hoogte te stellen dat u gebruik wilt maken van subsidies. Ook is het van belang in ogenschouw te houden dat elke gemeente eigen voorwaarden stelt aan het verstrekken van subsidies. Op de site van Energie Subsidiewijzer vindt u een uitgebreid overzicht met lokale subsidies. Hieronder een overzicht van eerder gegeven subsidies.

 • Met de titel "Zon op je dak" geeft de gemeente Amsterdam sinds september 2009 een subsidie op zonnepanelen. Het gaat hierbij om een eenmalige aanschafsubsidie van euro 1500.
 • De subsidie duurzame energietechnieken bestaande woningen in Bloemandaal zorgt ervoor dat u een eenmalige vergoeding van euro 2,50 per Wp ontvangt.
 • Particulieren kunnen in Brabant een eenmalige subsidie krijgen van euro 500 mits zij twee of meer energiebesparende maatregelen laten uitvoeren.
 • In de gemeente hoorn ontvangt u een eenmalige subsidie a euro 1 per Wp.
 • Staat uw gemeente er niet tussen, kijk dan snel op de website van uw gemeente of neem contact op met uw gemeente. Neem wel in ogenschouw dat zelfs zonder een subsidie zonnepanelen al winstgevend zijn.

Daarom kiest ook u voor zonnepanelen

 • U bespaart tot 100% op uw energierekening en teveel energie kunt u verkopen.
 • Zonnepanelen verlagen uw CO-2 uitstoot en gaan tenminste 25 jaar lang mee.
 • De waarde van uw woning neemt toe en u ontvangt de betaalde BTW terug.
 • Zonne-energie is altijd beschikbaar en de panelen zijn geschikt voor schuine- en platte daken.
 • De panelen hebben nagenoeg geen onderhoud nodig, af en toe schoonmaken is voldoende.

Alle zonnepanelen voordelen op een rij:

 • De prijzen van zonnepanelen zijn flink gedaald
 • U bespaart flink veel geld op uw energienota
 • U verminderd uw CO-uitstoot aanzienlijk
 • Zonnepanelen gaan tenminste 25 jaar mee
 • De panelen hebben weinig onderhoud nodig
 • De waarde van uw woning neemt toe
 • U ontvangt de BTW terug van de overheid
 • Teveel energie mag u terugleveren
 • Geschikt voor schuine- en platte daken
 • Zonne-energie is altijd beschikbaar
 • Via onze site bespaart u tot 42%

Bas de Boer

Onderzoeker voor zonne-energiepakket.nl
 • (4.5 Rate)

Zonnepanelen worden steeds voordeliger. De prijzen zijn de afgelopen jaren flink gedaald. Zelfs zonder subsidie op zonnepanelen verdient u uw investering binnen 7 jaar volkomen terug. U kunt als particulier ook de BTW terugvragen en u kunt eventueel bij uw eigen gemeente terecht voor een lokale subsidie. Genoeg redenen om te kiezen voor zonnepanelen.

Ontvang 6 gratis offertes

Vergelijk gratis en vrijblijvend tot 6 offertes van zonnepanelen specialisten bij u in de regio. Bespaar tot 42%

Site error: the file /home/admin/web/zonne-energiepakket.nl/public_html/mmomagelinks.php requires the ionCube PHP Loader ioncube_loader_lin_7.0.so to be installed by the website operator. If you are the website operator please use the ionCube Loader Wizard to assist with installation.